Geluidsoverlast Schiphol

Misschien hebben jullie gemerkt dat er op gezette tijden veel vliegverkeer is boven Muiden en De Krijgsman. Dat komt omdat wij onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan van Schiphol liggen. Waar in het verleden die baan maar beperkt werd ingezet, afhankelijk van de weersomstandigheden, merken we nu dat er vaker en vooral ook lager wordt aangevlogen. Dat heeft veel te maken met de toegenomen drukte in het Schiphol luchtruim waardoor het landende verkeer laag wordt gehouden om extra ruimte te kunnen maken voor vertrekkend verkeer. Ook in het relatief rustige corona tijdperk waar nog sprake is van veel reisbeperkingen.

Door de verwachte groei van het Schiphol vliegverkeer is het niet waarschijnlijk dat dit in de komende jaren gaat veranderen en dat is een toenemende zorg voor veel inwoners van Muiden en heel Gooise Meren. Niet alleen vanwege de geluidsoverlast, maar er zijn ook veel zorgen over de fijnstof uitstoot en de veiligheid in onze regio. Aanleiding voor een groep verontruste inwoners de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren op te richten om bij het gemeentebestuur aandacht te vragen voor deze problematiek. Inmiddels hebben ruim 350 inwoners zich als sympathisant bij de Klankbordgroep laten registreren en dat heeft er onder meer toe geleid dat het gemeentebestuur [namens de Regio Gooi en Vecht gemeentes] zitting heeft genomen in bestuurlijke overleggen met de Rijksoverheid, Schiphol en andere instanties om aan te kunnen dringen op vliegprocedures waarmee de geluids- en milieubelasting in de directe omgeving van Schiphol gereduceerd kunnen worden.

Meer informatie is te vinden op https://minderhindergooisemeren.nl waar inwoners zich als sympathisant kunnen registreren om het gemeentebestuur aan te blijven zetten tot een actieve houding in de bestuurlijke overleggen over Schiphol.

Bewoners die overlast ondervinden van het vliegverkeer vragen wij om hun klachten te registreren bij https://bezoekbas.nl/, het formele informatie- en klachtencentrum van Schiphol. Dat is belangrijk om voor de beleidsmakers en landelijke politiek inzichtelijk te maken waar de ergste hinder wordt ondervonden en zo bij te dragen aan het beter beschermen van de leefomgeving rond Schiphol.

Alle meldingen komen in de kwartaalrapportages van Schiphol terecht. Op https://bezoekbas.nl/  is ook het actuele vliegverkeer te bekijken onder https://omgevingsinfoschiphol.nl.

Peter de Boer, contactpersoon van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren

Mar Schuringa, bewoner van De Krijgsman